Contact Us

Recent blog

นับเป็นอีกหนึ่งคำถามที่สร้างความสับสนให้กับผู้ที่ต้องการจะดูดไขมันพอสมควร ยิ่งกับคนที่ไม่เคยดูดไขมันมาก่อนเลย ไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของร่างกายก็ตาม ก็ยิ่งไม่เข้าใจว่ากระบวนการทำงานเป็นอย่างไร...

ต้นขา เป็นอีกอวัยวะที่มักมีการสะสมของไขมัน และเมื่อเก็บสะสมมาก ๆ ก็จะกลายเป็นไขมันส่วนเกิน ซึ่งเป็นสาเหตุของขาใหญ่ ขาเบียด และเซลลูไลท์ หลายคนพยายามออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ...

หากจะบอกว่าเราสามารถจัดฟันเมื่อไรก็ได้ที่เราพร้อม มันก็ไม่ผิดนัก เพียงแต่ว่ามันมีข้อจำกัดของ...

ถึงเราจะไม่ค่อยอยากได้ยินเรื่องราวแง่ลบเกี่ยวกับ...